Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-30-09-2021 -ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Δ. ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007”