Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΑΤΖΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΓΡΕΒΕΝΑ 14.09.2021-Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ & ΟΑΕΔ ΓΡΕΒΕΝΩΝ