Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-08-07-2021-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ