Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΑΒΔΕΛΛΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-01-09-2021-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ