Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΜΠΑΓΚΡΑΤΣΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΚΟΖΑΝΗ-(7-8/3/2018-ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΚΥΡΑΤΣΩ-ΚΟΖΑΝΗ (7-8/3/2018)