Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΤΙΣ 26-05-2021-ΜΠΑΓΚΡΑΤΣΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ