Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΖΕΛΗΣ ΣΤΙΣ 11-05-2020 ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΗΙ 4342