Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΖΕΛΗ ΗΛΙΑ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΤΙΣ 28-05-2020 ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ-ΑΠΟΣΥΡΣΗ