Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΤΙΣ 01-06-2021 ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ