Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΤΙΣ 05.10.2021 ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΒΗ ΕΡΓΟΥ