Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ