Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΚΟΖΑΝΗ (7-8/3/2018-ΚΑΤΖΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ -ΓΡΕΒΕΝΑ (6-3-2018)