Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΓΡΕΒΕΝΑ-10-05-2019