Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ΓΑΛΑΝΗΣ Γ.-ΜΠΑΓΚΡΑΤΣΑ ΧΡ.