Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΖΕΛΗΣ- ΓΡΕΒΕΝΑ-10.08.2021