Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΜΠΑΓΚΡΑΤΣΑ-ΓΡΕΒΕΝΑ-17/4/2019-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ