Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-διοικητικών & οικονομικών υπηρεσιώνσε σεμινάριο στα Ιωάννινα στις 2/11/2018 με θέμα ΕΦΚΑ δημοσίων υπαλλήλων-Γαλάνης Γεώργιος, εκκαθαριστής μισθοδοσίας