Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών-Μετακινήσεις Δημάρχου στα Γρεβενά στις 13-04-2020 & 16-04-2020, σύμφωνα με την 71/2020 απόφαση της Ο.Ε.