Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 211/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.