Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΙΣ 15-05-2020 ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 77/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.