Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΣΤΙΣ 15/10/2020, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 230/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.