Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών-ΜΑΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 30/31-05-2021-ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 105/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣΤΗΣ Ο.Ε.