Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών-ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗ-ΓΡΕΒΕΝΑ-06-07/03/2019