Οδοιπορικά έξοδα Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων 19-4-2016 έως 11-08-2016