Μίσθωση μηχανημάτψν για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες Δ.Ε. Δεσκάτης