Μίσθωση Μηχανημάτων για εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ-ΣΑΕ 055