Μίσθωση Μηχανημάτων για εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ-Χρηματοδότηση ΣΑΕ 055