Μίσθωση Μηχανημάτων για εργασίες προστασίας τεχνικού πρόσβασης ρέματος “Μούτου”ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΕ 055