Μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες αποχιονισμού έτους-ΕΚΤΑΚΤΑ