Μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες αποχιονισμού έτους 2018-2019