Μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες αποχιονισμού ΔΕ ΔΕΣΚΑΤΗΣ- Αφορά σε συμβάσεις με Κ.Α. 30-6233.004 της ΑΑΥ 621/02-12-2019 του προϋπολογισμού 2019