Μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες αποχιονισμού ΔΕ ΔΕΣΚΑΤΗΣ