Μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες αποχιονισμού ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ