ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 2016-2017 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160 ΤΟΥ Ν. 3463/2006