Μη είσπραξη ημερησίου τέλους Λαϊκών Αγορών λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών , για Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2019