Μερική παραχώρηση χρήσης των Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων στα Σχολεία