ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 171/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ