Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Έρευνα – Εκμετάλλευση και εμπλουτισμός κοιτασμάτων χρωμίτη στη θέση «Σκούμτσα» Βούρινου,Δήμου Γρεβενών και Δήμου Δεσκάτης στην ΠΕ Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας