Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΕΛΛ Δεσκάτης-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 8501/12-12-2016 ΣΥΜΒΑΣΗΣΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 166/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.