ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 (Σύμβαση από 29-10-2018 έως 31-8-2018)