ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 (1 ΜΕΡΑ) και ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017