Ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων προς ταμιευτήρα Ιλαρίωνα» εκτιμώμενης αξίας 23.716,38€ με Φ.Π.Α. 24% και επανάληψη αυτού.