ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΗ από ΑΥΓΟΥΣΤΟ έως τέλη ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017