ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ από λογαριασμούς ΔΕΗ μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015