ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ από λογαριασμούς ΔΕΗ μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015