ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ από λογαριασμούς ΔΕΗ μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017-ΜΑΡΤΙΟΣ 2017-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017