ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΔΕΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015