ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ P.O.S ΠΕΙΡΑΙΩΣ μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (Αποδείξεις Posπειραιώς 259- 275)