ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ P.O.S ΠΕΙΡΑΙΩΣ μηνός ΜΑΙΟΥ 2018 (Αποδείξεις Posπειραιώς 51- 73)