ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ P.O.S ΠΕΙΡΑΙΩΣ μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 (Αποδείξεις Posπειραιώς 1- 5)